Sistemų Integracijos Sprendimai, UAB

Sistemų Integracijos Sprendimai, UAB

Mūsų kontaktai

Laisvės pr., Vilnius
+370 5 240 2250
 

Apie mus

UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ (toliau – SIS) yra informacinių technologijų sektoriaus įmonė, įkurta 2001 metais. SIS teikia elektroninių duomenų ir dokumentų mainų ir valdymo paslaugas ir sprendimus, kurių pagrindinis tikslas – automatizuoti rutininį darbą, kuris atliekamas rankiniu būdu. 

 

Įmonės tikslinės klientų grupės:

  • Mažmenininkai ir greito vartojimo prekių (FMCG) platintojai;
  • Statybinės organizacijos ir jų tiekėjai;
  • Gamybinės įmonės;
  • Logistikos (sandėliavimo) ir transportavimo įmonės;
  • Paslaugų įmonės, turinčios didelius kiekius popierinių dokumentų.

SIS yra HDM iniciatyvinės grupės narė (atstovauja direktorius Rišardas Bedulskis) ir šiais metais dalyvavo svarbiuose tarptautiniuose renginiuose:

  1. Tarptautinė HDM darbo grupė „Digital Services Infrastructure of the National Markets and Electronic/Paperless Trade Systems“, 2015-04-23
  2. Konferencija Minske „Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo perspektyvos logistikos ir transporto srityje“, 2015-10-05
  3. Koncepcijos pastabos Tarptautiniam HDM seminarui “eLogistics and Digital Transport-Customs Corridors in the Eastern Partnership Countries”, 2015-10-07

Įmonės darbuotojai kuria įvairius taikomuosius informacinių technologijų programinius paketus, skirtus įmonių (gamybos įmonių, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių, logistikos paslaugų įmonių) duomenų perdavimo ir atsargų valdymo procesams kompiuterizuoti ir optimizuoti. Paslaugos kuriamos bendradarbiaujant su dizaineriais, siekiant didinti produkto patrauklumą tarptautinėse rinkose.

 

Naujausi įmonės sukurti informacinių technologijų produktai ir paslaugos: edimobile , eBiuras.

Paslauga edimobile – globalus (mobilus) sprendimas tiekimo grandinei, įgalinantis atsisakyti popierinių dokumentų.

Paslauga eBiuras – tai verslo sprendimų sistema, skirta palengvinti darbo organizavimą, pakelti personalo darbo našumą, užtikrinti gerą organizacijos darbuotojų komunikaciją, sumažinti valdymo išlaidas.

 

2015 m. rudenį įmonė sertifikavosi pagal Kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008).

Produktai ir paslaugos

edimobile eBiuras

Projektai

„UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2014-2015 m.“

„UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2014-2015 m.“

Šis projektas remiamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos pagal 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę.
„Inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumo stiprinimas tobulinant jų žmogiškuosius išteklius“

„Inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumo stiprinimas tobulinant jų žmogiškuosius išteklius“

Projektas remiamas Europos Sąjungos fondų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.