„INFOBALT“ steigia inovacijų komitetą ir rengia diskusiją Seime

Naujiena
Paskelbta 2015.03.29

INFOBALT  įsteigė inovacijų komitetą, kurio dalyviai konstruktyviai aiškinsis, kodėl inovacijos IRT srityje  taip sunkiai skinasi kelią į rinką. Tai, kad Lietuvos pagal inovacijų ir investicijų  efektyvumą tėra 28 vietoje  ES ir beveik 3 kartus atsilieka nuo ES narių – netenkina nei technologijų sektoriaus įmonių, nei mokslo institucijų.


Nuo  2007 iki 2013 metų į mokslo slėnius Lietuvoje  investuota per 500 mln. eurų, tačiau projektinis šių slėnių finansavimas mokslo institucijų iri verslo Įmonių rimtai bendradarbiauti nepaskatino. Iš ES struktūrinių fondų perkama įranga slėnių laboratorijoms dažniausiai užsakoma mokslo institucijų, neatsižvelgiant į taikomuosius verslo interesus, neretai siekiama ne praktinio, bet teorinio rezultato. Kiek geresnė situacija su mokslo technologijų parkais. Žinoma, IRT sektorius tėra viena iš pažangių technologijų sričių, tačiau „INFOBALT“ įmonės, bendradarbiaudamos su Visorių technologijų parku, jau realizavo ne vieną Lietuvos ūkiui naudingą projektą.


“Invovacijų komiteto darbo grupė susitikinės kas savaitę, o kartą per mėnesį bus išplėstinis narių susirinkimas. Vienas iš prioritetinių mūsų komiteto tikslų  - įtikinti viešąjį sektorių, kad  įmonių atstovai bei mokslininkai nebūtų „skandinami“ projektų rengimo bei ataskaitų rašymo procedūrose.  Svarbu kad liktų kuo daugiau laiko realių inovacijų kūrimui bei diegimui rinkos sąlygomis”, - pasakoja asociacijos „INFOBALT“ inovacijų vadovas Andrius Plečkaitis.


Šiuo metu inovacijų komiteto pirmininkas Tauras Pėstininkas kartu su asociacijos „INFOBALT“ administracija aktyviai rengiasi diskusijai Seime, kuri įvyks balandžio 1 dieną 9 val. Konstitucijos salėje. Diskusijos tema — ambicinga:   „Lietuva – inovatyvi šalis! Misija (ne)įmanoma?”. Bus diskutuojama, kodėl verslas nedaug investuoja į inovacijų kūrimą, o iš pirmo žvilgsnio labai geros ir inovatyvios idėjos neranda kelio į rinką, apie „mirties slėnio“ inovacijų cikle susidarymo priežastis, apie viešojo sektoriaus, atsakingo už mokslą ir inovacijas, veiklos efektyvumą. Lietuva per atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį daug pasiekė: turime išsilavinusią visuomenę, turime tarptautinio lygio mokslą, daug gabių ir talentingų mokslininkų, turime darbščių ir iniciatyvių verslininkų, stebinančių eksporto mastais — pagaliau, turime ir sėkmingų mokslo ir verslo bendradarbiavimo istorijų. Tačiau nepaisant dalies prielaidų inovacijoms rodiklių (žmonių su aukštuoju išsilavinimu, viešojo finansavimo, tyrimų infrastruktūros) gerėjimo, pagal ES Inovacijų švieslentės rodiklius, susijusius su inovacijų rezultatais, konkrečiai – pajamomis iš naujų produktų rinkoje, žinioms imlų paslaugų eksportą - esame paskutiniai Europos Sąjungoje, o pagal Pasaulinį inovacijų indeksą užimame žemą 105 vietą iš 142 valstybių, atsilikdami net nuo savo bendro likimo kaimynių – Estijos ir Latvijos.


Taip pat bus bandoma ieškoti bendrų sprendimų su Ūkio, Švietimo, kitomis ministerijomis bei kreipiamasi į Seimą dėl teisinių aktų įtvirtinimo.


Tad kviečiame visus INFOBALT narius registruotis diskusijai Seime bei aktyviai teikti siūlymus Inovacijų komitetui

Susijusios naujienos