Bendradarbiaukime „INFOBALT“ vienija 80 proc. Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų, kuriose dirba apie 10 000 informacinių ir ryšių technologijų specialistų. Lietuvoje esame svariausias IRT sektoriaus balsas. Todėl, remdamiesi žiniomis iš mūsų atliekamų sektoriaus tyrimų, sukaupta statistine informacija bei galimybėmis pasiekti lietuvišką IRT bendruomenę, galime siūlyti komunikacinę partnerystę įvairiais medijos kanalais.

Puslapiai